Hoe het werkt

De term holisme stamt uit het Grieks (Holos) en betekent ‘geheel’. Het Holisme leert ons dat de eigenschappen van een fysiek, biologisch, of bijvoorbeeld energetisch systeem niet kunnen worden verklaard door alleen naar losse componenten te kijken. In een systeem staat alles met elkaar in verbinding en holisme gaat er dan ook vanuit dat je iets niet kunt helen, benaderen of veranderen zonder naar alle niveaus te kijken. Oftewel, als een kind bij ons komt kijken we verder dan alleen het probleem. Je mind, fysiek, emoties, energie en ziel vormen samen wie jij bent. Op al deze niveau's kun je ervaren. Denk aan chaos in je hoofd, niet kunnen slapen, een fysieke klacht, niet naar de wc kunnen, angst/woede/verdriet, je omgeving/gezin/familie. Een kind (en volwassenen uiteraard ook!) kan op één of meerdere niveau's vastlopen, zonder dat daar de oorzaak hoeft te liggen. Bij Bravelution zoeken we de oorzaak op en werken het uit op alle niveau's van ervaren!

DIT IS WAT MIJN KIND NODIG HEEFT

Gedragsuitingen

Gedragsproblemen is een ontzettend breed begrip. Angst, woede, agressie, delinquent, pesten, antisociaal, liegen en vele diverse stoornissen. De lijst is eindeloos. Vaak wordt het kind aangesproken op het gedrag en gevraagd zich aan te passen. Zonder de oorzaak van het uiten van desbetreffend gedrag samen op te lossen. Het kan ook zijn dat de oorzaak onbekend is en er daarom geen oplossing gevonden wordt. Bij Bravelution werken we altijd vanuit de oorzaak.

STUUR ONS EEN MAIL

Fysieke gesteldheid

Ons lichaam laat ons vaak als eerste zien of voelen, dat we ergens (anders) vastlopen. De dokter kan niks vinden, of het ene probleem volgt zich op door het volgende zonder dat er een verklaring voor is. Medicatie helpt niet. Je hebt alle ''logische'' oplossingen al bedacht en geprobeerd. Dat zijn hele mooie aanwijzingen, dat de fysieke klacht ''slechts'' een uiting is van een dieperliggende - niet fysieke - oorzaak. Wij gaan graag samen op zoek naar de oorzaak.

MAIL ONS JULLIE VERHAAL

Emotioneel balans

Kinderen zijn vaak (nog) goed in het uiten van pure emoties. Blijdschap, verdriet, woede, enthousiasme. Een kind laat zich veelal makkelijk lezen. Als emoties, te vaak en/of te heftig aanwezig of juist ver te zoeken zijn, is er sprake van een disbalans. Deze disbalans uit zich in grote emoties. Het kind weet vaak geen andere manier, of voelt zich niet sterk/zeker genoeg om op een andere manier om te gaan met bijvoorbeeld overprikkeling, een gevoel, een situatie, of een persoon. Uiteraard kijken wij naar de oorzaak van deze disbalans en brengen we dit samen weer in balans.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Systemisch veld

Soms is er geen duidelijke klacht. Het loopt gewoon niet lekker. Er klopt iets niet, maar je kunt niet helder krijgen wat. Jouw kind heeft begeleiding nodig, maar je weet niet waar je dan naartoe moet. Een arts, of psych is een bridge to far maar niets doen is ook geen optie. Dan is het een goed moment om naar het systeem van het kind te kijken. Wat speelt er systemisch gezien binnen jullie gezin of familie wat jouw kind op dit moment waarschijnlijk prachtig spiegelt? Een kind doet niet wat jij zegt, een kind doet wat jij doet en soms zelfs verder dan dat! De oorzaak kan verder in de familie lijn liggen. Door middel van diverse technieken en systemische (familie) opstellingen komen wij er achter waar de blokkade zit.

LET'S GO SYSTEMISCH